Abc Paraules

icon

Benvinguts a l'eina més avançada en recerca de paraules en llengua espanyola, on les paraules estan ordenades per freqüència i inclou frases fetes que s'utilitzen com una unitat. A l'estar ordenades per freqüència, en les primeres posicions apareixen les paraules que més s'utilitzen a nivell parlat i escrit (de, la, que, el, ...), i per exemple en la posició 891.782 estaria el que menys s'utilitza). Dit d'una altra manera, a el principi de la llista apareixen les paraules "normals" més utilitzades en espanyol i a la fi de la llista es troben les paraules "rares" que ningú utilitza, o per ser estrangerismes o per estar mal escrites. Hem utilitzat diversos milions de publicacions tant escrites com parlades, i després de dos anys de dur treball filtrant resultats no desitjats, hem aconseguit un CORPUS d'uns 400 milions de paraules per poder obtenir les dades que oferim en aquest web. Sabem que encara queden moltes paraules incorrectes, però precisament aquestes paraules incorrectes són també interessants en alguns camps d'investigació.

Quin tipus de paraules està cercant?

Últimes cerques:

Words starting with:

{{ letter.letter }}

Words that have:

{{ letter.letter }}

Words ending in:

{{ letter.letter }}